Wettelijke vermeldingen

Apotheek Luyten BVBA

Bouwelsesteenweg 168

2560 Nijlen

Hoofdapotheker: Jef Luyten

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0450363476

Machtigingsnummer APB: 122805

Telefoonnummer: 03 481 77 62


Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA